top of page
Forest

TERAPIA INDYWIDUALNA

Podczas sesji terapeutycznych będziemy pracować nad rozwiązywaniem bieżących problemów i budować pozytywne myślenie. Pomogę Ci zmienić Twoje reakcje i wskażę cenne narzędzia do radzenia sobie z przeszkodami życiowymi. Mam poczucie, że dam Ci wsparcie potrzebne w dokonywaniu życiowych wyborów. Pracuję z osobami które,    

 • cierpią z powodu obniżonego nastroju lub depresji

 • odczuwają wzmożony lęk, niepokój, stres

 • czują się bezwartościowe, bezsilne, nie wierzą w siebie

 • poszukują wyjścia z trudnej sytuacji życiowej

 • odczuwają dolegliwości natury psychosomatycznej

 • cierpią na zaburzenia jedzenia lub walczą z nadwagą

 • nie panują nad swoimi emocjami i nie potrafią ich zrozumieć

 • mają problemy z uzależnieniami.

Gestalt to nie tylko terapia w powszechnym tego słowa znaczeniu, to również złożony proces rozwoju wewnętrznego, droga do balansu ciała duszy i umysłu oraz życia w zgodzie ze sobą i innymi.                  

Zapraszam do wspólnej pracy  osoby, które:

 • poszukują własnej, niepowtarzalnej ścieżki w życiu

 • chcą cieszyć się każdą chwilą w życiu

 • chcą rozwijać i pełniej realizować swój wewnętrzny twórczy potencjał

 • chcą ulepszać swoje relacje z otoczeniem i bliskimi

 • chcą czerpać więcej satysfakcji z życia

 • lub po prostu potrzebują zatrzymać się w „tu i teraz”

każda sesja trwa 50 min. koszt sesji to 170 pln

bottom of page